Sponsors

MDV Projectvanhetjaar School Sport Vereniging VO Challenge010 Alleen jij bepaalt wie je bent

Ons veld is groter TPP

Welkom op het medische gedeelte van de site van TPP-Rotterdam. Hier staat ter info de meest algemene en specifieke futsalblessures vermeld, en hoe je eventueel preventief te werk kan gaan om de blessures zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze sporttherapeut staat voor u klaar omtrent vragen en advies over blessures, revalidatietrainingen en behandelingen van uw klachten.


Preventie

Een ieder weet waarschijnlijk wel dat spierpijn en vermoeidheid tot blessures kunnen leiden. Een goede conditie om vermoeidheid en spierpijn te vermijden is natuurlijk een eerste vereiste maar een cooling-down direkt na het sporten (actief herstel) kan er ook voor zorgen dat spierpijn achterwege blijft. Het spreekt voor zich dat voldoende rust een voorwaarde is om fit aan de voetbalwedstrijd te kunnen beginnen en daarmee blessures te voorkomen. Maar preventief kan er nog meer gedaan worden. Denk aan goed schoeisel, goede voeding, geen overgewicht en bandages (alleen ter voorkoming van herblessure). Mocht U desalniettemin een blessure oplopen dan is het voor een vlot herstel van groot belang de juiste handelingen te verrichten.

De beweging van het lichaam
Voor bewegingen van het lichaam zijn botten, gewrichten, spieren en pezen nodig; elk met hun eigen functie. Spieren zorgen voor de lichaamsbeweging. Ze gaan naar de uiteinden toe over in stevige pezen, die vervolgens aan de botten vastzitten. Als de spier zich spant, trekt deze aan de pees en omdat de botten door de gewrichten kunnen scharnieren, beweegt het bot. De pezen zitten zo vast aan het bot, dat bij een peesblessure zelfs een stuk uit het bot kan worden getrokken. De gewrichten zijn ingekapseld in beschermend weefsel dat ook het gewricht bijeen houdt.

Hoe voorkom je blessures
Acute blessures worden veroorzaakt door bijv. een verkeerde beweging, een botsing of een val. Dit resulteert dan meestal in een zwelling, kneuzing, spierscheuring of zelfs botbreuk. Chronische blessures ontstaan door overbelasting c.q. het continue herhalen van een beweging. Om blessures te voorkomen is het van het grootste belang voor een goede doorbloeding van de spieren te zorgen d.m.v. een warming-up, pijnsignalen serieus te nemen en oude blessures de tijd te geven om te herstellen. Ook de in de inleiding genoemde aspecten, zoals een goede conditie, goed schoeisel en goede voeding, dragen bij aan het voorkomen van blessures. Een cooling-down na de wedstrijd om opgehoopte afvalstoffen af te voeren, helpt vermoeidheid en spierpijn te voorkomen en bevordert het herstel na een inspanning.

Bij zware blessures:
- arts raadplegen (voor vervoer regelen)
- iemand van de Jeugdcommissie inlichten
- op wedstrijdformulier noterenEen terugkerend begrip in het bijgevoegde schema is de zgn. ICE-REGEL. Dit houdt in dat bij veel blessures direct moet worden gestart met koelen (minimaal 10-15 minuten).

Dit kan door middel van:
- ijs /ijszak
- koud stromend water

Herhaal dit minstens 2 - 3 maal per dag (minstens 1 uur tussen het koelen).

Is de aard van de blessure ernstiger, dan:
I = Ice ® koelen
C = Compressie ® drukverband aanbrengen / aan laten brengen
E = Elevatie ® hoog leggen van bijv. been


Algemene futsal blessures

Spierkramp
Oorzaak:
Lichte spierscheuring, te veel vocht/zoutverlies, plotselinge afkoeling, conditiegebrek
Verschijnselen:
Aanspannen/samentrekken v.d. spier,pijn in de spier(en) en onmacht om te ontspannen
EHBO:
Tegengestelde spiergroep v.d. spier (en) die in kramp, verkeren aanspannen, ritmisch losschudden, licht rekken en niet masseren; weleventueel ijs.

Spierscheuring
Oorzaak:
Plotselinge samentrekken v.d. spier blokkade v.d. beweging max. rekking of overrekking
Verschijnselen:
Scherpe stekende pijn tot zweepslag, functiestoornis/ knappend gevoel, geringe tot flinke zwelling, spiersamentrekking à voelt hard aan drukpijn tot hevige pijn
EHBO:
ICE-regel, arts raadplegen

Kneuzing
Oorzaak:
Direct geweld van een hard voorwerp tegen de lichaamsbekleding: bijv. trap tegen scheenbeen of knietje in bovenbeen
Verschijnselen:
Kortdurende pijn, afh. v. plaats en kracht: weinig of geen tot duidelijk functiestoornis, zwelling t.g.v. een bloeduitstorting, later blauwachtige verkleuring
EHBO:
ICE-regel, nooit bij spierkneuzing de eerste 48 uur masseren, beoordeling ernst situatie arts/fysiotherapeut

Verstuiking
Oorzaak:
Verstoring in de samenhang v.d. weefsels v. e. gewricht, zonder afwijkende stand van gewricht: bijv. overbelasting of geweld of verwaarlozing of omstandigheden
Verschijnselen:
Geringe/korte pijn « hevige, langdurige pijn, geen of min. zwelling, krakend geluid of knappend gevoel, geen of geringe functiestoornis, volledig functieverlies, lichte drukpijn, sterke zwelling door bloeduitstorting in en rondom gewricht
EHBO:
ICE-regel à lichte verstuiking, bij ernstige: binnen 3x 24 uur arts raadplegen of EHBO-afd. ziekenhuis

Ontwrichting
Oorzaak:
Lichamelijk contact, ernstige verstuiking
Verschijnselen:
Hevige pijn in rust/ beweging, functieverlies zwelling, abnormale vorm van het gewricht
EHBO:
Sportactiviteit staken, organiseren vervoer naar arts / ziekenhuis stoornis nooit ZELF oplossen, gewricht immobiliseren, koude à tegen zwelling


Specifieke futsal blessures

Het kniegewricht en de meniscus
In het kniegewricht bevindt zich zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde  een kraakbeenschijfje; meniscus geheten. De meniscus zorgt ervoor dat het  bovenbeen en het onderbeen goed op elkaar passen. Een scheur in de meniscus  is een beruchte voetbalblessure en wordt vaak 'voetbalknie' genoemd. Bij de  voetbalknie is meestal de binnenste meniscus gescheurd. Tijdens het voetballen  wordt de knie zwaar belast (o.a. door kappen en draaien). Hierdoor kan het  kraakbeen minder van kwaliteit worden en kan een plotselinge beweging, bijv.  een verdraaiing tot een scheur in de meniscus leiden. In dat geval is vaak sprake  van de volgende verschijnselen : heftige pijn, zwelling en bewegingsbeperking;  niet kunnen buigen, strekken of draaien. Een voetbalknie kan ook geleidelijk  ontstaan. De verschijnselen zijn dan vaak vocht in de knie na een wedstrijd, pijn  bij het drukken op zijkant van de knie en soms 'op slot zitten' van de knie.  

Het enkelgewricht en de enkelbanden
De meest voorkomende enkelblessures bij voetbal zijn de verstuiking en  (gedeeltelijke) scheuring van de enkelbanden. Bijna altijd betreft het hier  beschadiging van de buitenste enkelbanden. Vaak is een bloeduitstorting te zien  en kan zwelling optreden, terwijl bewegen en belasten pijnlijk is. Oorzaken van  deze blessure zijn :   ? Verstappen op een ongelijke bodem, bijv. kuiltje in de grond. ? Het blokkeren van de voet door een tegenstander. ? Het neerkomen op de bal of de voet van een ander. ? Een trap van een tegenstander tegen de enkel. ? Snel draaien en wenden met blokkade in de grond.   Wanneer je al eerder enkelklachten hebt gehad zijn je enkels in de eerste  maanden extra kwetsbaar voor nieuwe blessures. (stabiliserende oefeningen: actieve stabiliteit om passieve stabiliteit te compenseren).

De lies en de beenspieren
Er bestaan vele soorten liesklachten. Een van de manieren waarop liesklachten  kunnen ontstaan is een acute overbelasting van één van de spieren die het been  naar binnen bewegen; adduktoren geheten. De scheuring van een of meer  spiervezels in de lies veroorzaakt een scherpe, stekende pijn, met name bij het  trappen van de bal met de binnenzijde van de voet. De pijn kan uitstralen naar  de binnenkant van de dij. Direct na het ontstaan van de blessure is verder trainen  of spelen vrijwel onmogelijk. Factoren die bijdragen aan het ontstaan van deze  voetbalblessure zijn:  Een te plotselinge en te krachtige samentrekking van de adduktoren bij het in de  grond trappen, een blokkering van de kapbeweging door de tegenstander of een  blocktackle.  Een te plotselinge overrekking van deze spieren bij een verkeerd uitgevoerde   sliding of het te hoog trappen van de bal. Spelers met verkorte dijbeenspieren en een beenlengteverschil zijn extra  kwetsbaar voor liesblessures !

Blaren
Blaren ontstaan door te grote wrijving. Een dunne blaar kan worden open geknipt;  hij vloeit dan leeg. Men moet de huid goed schoonhouden zolang de blaar nog  open is. Bij de volgende sportactiviteit kan men bescherming aanleggen met  bijvoorbeeld een dunne pleister op tape.
Diepe blaren kunnen worden aangeprikt met een schone, steriele naald. De naald  schoonmaken met jodium of alcohol. Het gat moet voldoende groot zijn om de  blaar leeg te drukken.